Sayıştay Denetçi Yardımcılığı

Sayıştay adına denetçilik faaliyetlerini yürütme yetkisi Sayıştay Denetçilerine aittir. Şu an Sayıştay’da 800 civarı meslek mensubu bulunmaktadır. Sayıştay her sene ortalama 45 kişilik alım yapmaktadır ve bu mesleğe sahip olmak isteyenleri gerçek manada büyük bir rekabet ortamı beklemektedir.

Şuan itibariyle Sayıştay Denetçi Yardımcılığı mesleği için kpss puanı gerekmemektedir. Fakat üç aşamalı bir sınavla alım yapmaktadır. Bunlardan ilki test sınavı olmakla beraber bunu izleyen bir klasik sınav ve ardından da mülakat süreci vardır.

Sınav kpss-a derslerine çalışan bir öğrenci için çok yabancı değildir diyebiliriz. Burdaki tek fark alım az olduğu için yarış ortamı görece olarak daha zordur denilebilir. Ankara Sayıştay Denetçi Yardımcılığı için zaman zaman kursların düzenlendiği bir şehirdir. Ankara Sayıştay Denetçi Yardımcılığı kursları genelde Kızılay‘da konumlanmıştır.